spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
HOME
ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Electronic Form (e-Form)

coffee.jpg - 5.80 kbศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบ electronic form สำหรับขอใช้บริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้ในการขอรับบริการ และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งมาได้ โดยแบบฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้บริการนั้นได้แก่
Last Updated ( Thursday, 29 March 2007 )
Read more...
 
แบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ของการนำไปพัฒนาบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

the computer center is evaluating its information technology services. please take a few minutes to fill out the questionnaire. the contributions from all faculty members and officers are essential to our it development.


คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบประเมิน
http://210.86.129.46/assessit/evaluatecct2006/submitorg.cfm

 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2549

เนื่องจากปีการศึกษาที่ 2/2549 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดหลักสูตรอบรม "การสร้างและดูแลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม joomla" และ "สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้วย adobe photoshop cs" ขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน และเว็บไซต์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

 ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาเว็บหน่วยงาน และไซต์ส่วนตัว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดหลักสูตรอบอบรมเพื่อเน้นเนื้อหาด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และการตบแต่งเว็บไซต์ขึ้น 2 หลักสูตรคือ     

หลักสูตร การสร้างและดูแลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม joomla ( 12 ชั่วโมง)

joomla เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ที่ง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว และเว็บไซต์หน่วยงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยให้เราสามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างง่าย โดยสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากเรื่องการออกแบบเว็บไซต์และการ upload ข้อมูล นอกจากนี้โปรแกรม joomla ยังสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตา (templates) เว็บเพจของเว็บไซต์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย และสามารถติดตั้งโปรแกรมเสริม (modules) ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ภายหลัง เช่น polls, webboard <<ตัวอย่างเว็บไซต์>>

หลักสูตร สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้วย adobe photoshop cs ( 10 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการการปรับแต่งภาพให้สวยงาม รวมถึงภาพบุคคลในลักษณะต่างๆ เช่น การแก้ไขภาพตาแดง การปรับผิวหน้าให้เนียนเรียบ การปรับสีของภาพให้แสดงออกมาในโทนสีตามที่เราต้องการ รวมถึงการสร้าง banner icon หรือปุ่มรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ตกแต่งเว็บไซต์ ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการส่งอีเมลในรูปแบบกราฟฟิกที่สวยงามอีกด้วย
**ควรผ่านหลักสูตรการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพด้วย adobe photoshop cs เบื้องต้น**

ประกาศนียบัตรรับรอง
          ผู้ผ่านการอบรมที่มีเวลาเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตร รับรองจากศูนย์คอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อสมัครอบรม
http://10.109.50.50/training_center/default.aspx

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB