Link วิธีการสร้างแผ่น Bootghost และนำไปทำ Image boot

วิธีการสร้าง ฺBoot CD Menu

    .ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม Eazy boot ในการสร้างเมนู สำหรับเลือก boot files ต่างๆ เช่น Hiren ,windows miniPE ,Bootghost ต่างๆ ดังนั้นเราจะต้องมี Image bootghost เตรียมเอาไว้ก่อน หลังจากที่เราสร้างแผ่น bootghost จาก Floppy A: ได้แล้ว เราก็จะนำแผ่นดังกล่าวมาทำเป็น Image bootghost เตรียมเอาไว้ โดยสร้างให้เป็น file นามสกุล .img จากแผ่น Floppy A:\ ด้วยโปรแกรม FloppyImage  โดยเลือก File Type เป็น .img
เราต้องการ Image bootghost กี่ไฟล์ เราก็เตรียมเอาไว้ให้พร้อม ที่นี้เราก็มาเริ่มเปิดโปรแกรม Eazy boot กัน

1.อันดับแรกเมื่อเราติดตั้ง Eazyboot แล้วเราจะได้ Folder ezboot ตามรูป ซึ่งเราจะต้องเอา image bootghost ที่เราเตรียมไว้มาใส่ไว้ใน Folder นี้ จากรูปคือ

    - files นามสกุล .img ที่สร้างจาก โปรแกรม FloppyImage   มีขนาดตามแผ่น Floppy A: คือ 1.44 เมก ไม่มี Ghost.exe อยู่ภายในแผ่น เนื่องจากถ้าใส่ Ghost.exe เข้าไปจะมีขนาดเกินกว่าความจุของแผ่น Floppy A:  ซึ่ง file นามสกุล .img นี้ เอาไว้ ghost ผ่าน Protocal TCP/IP เรียก Ghost.exe จากเครื่อง server  ในการเข้า Program Ghost

    - files นามสกุล .ima ที่สร้างจากโปรแกรม IsoBuster มีขนาด 18 เมก เราจึงสามารถนำเอา Ghost.exe ใส่ไว้ภายใน Image bootghost  ได้ และสามารถ Run program ghost จาก image bootghost ได้โดยตรง ซึ่ง file bootghost.ima นี้เราจะนำไปใช้ในการ Ghost แบบ Unicast , Multicast ,Broadcast

        - Ghost Unicast       =  One to one    ส่งข้อมูลแบบ 1 ต่อ 1 หากมีเครื่องปลายทางหลายเครื่องต้องส่งใหม่ทุกครั้ง
        - Ghost Multicast     =  One to Many ส่งข้อมูลแบบ 1 ต่อ กลุ่มสมาชิก
        - Ghost Broadcast   =  One to All      ส่งข้อมูลแบบ 1 ต่อ ทั้งหมด

  หากเราต้องการรูปเพื่อเป็น background ของโปรแกรม Eazy boot เราก็เตรียมไว้ที่นีเช่นเดียวกัน โดยจะต้องเป็น file นามสกุล .BMP ในรูปคือ bu.bmp

2.เมื่อเราเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว เราก็เปิด Eazyboot ขึ้นมา คลิกปุ่ม Option-->configuration เลือก mode 64k16bit และ 800x600 ไม่อย่างนั้นเราจะหารูปทำ backgroud ได้ยาก จากรูปเราพิมพ์ชื่อ bu.bmp ที่เตรียมไว้ลงในช่อง backgroud image ได้เลย แล้วคลิกปุ่ม save ไว้

3.ที่นี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญคือการสร้างเมนูให้กับแผ่น boot เราจะสร้างเมนูที่ 1 คือ hiren boot ปัญหาคือ แผ่น hiren ตั้งแต่ 9.5 ขึ้นไปเราไม่สามารถ Extract file boot ของแผ่นออกมาโดยตรงได้ ดังนั้นเราจะต้องใช้ โปรแกรม UltraISO เปิดแผ่น hiren ขึ้นมา หา file boot.gz แล้วดับเบิ้ลคลิกขึ้นมา เราจะพบกับ boot.img ซึ่งเป็น file boot ของ hiren เราก็เลือก extract boot.img ไปไว้ที่ folder ezboot ของเรา

4.จากนั้นเปิด Eazyboot ขึ้นมา คลิกที่ Tab Menu ดังภาพ ตรงช่อง command ให้พิมพ์คำสั่ง run boot.img เพื่อเรียกโปรแกรม hiren ตรงช่อง Menu text คือ บรรทัดที่จะแสดงเป็นเมนู  ตรงช่อง Acc key คือหมายเลขคีย์ลัด หากมีหลายๆเมนูต้องตรวจสอบ ลำดับที่ และหมายเลขให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานเมนูได้

5.จากนั้นเราคลิกบรรทัดเมนูที่ 2.เพื่อสร้าง boot windows miniPE วิธีการเหมือนกับ hiren คือเราต้องหาไฟล์ boot ของ miniPE ในแผ่น Hiren ออกมาก่อน คือหาไฟล์ xp.bin และ xploader.bin แล้วคลิกขวาทั้งสองไฟล์ extract ไปไว้ที่ folder ezboot ที่เดิม จากนั้น พิมพ์ run xp.bin เข้าไป เราจะสังเกตว่าตัวเลข ต่างๆจะเป็น 2 คือเป็นเมนูที่ 2 นั่นเอง

6.ขั้นตอนต่อไปเราจะนำไฟล์ทั้งหมดจากแผ่น hiren มาใส่ในแผ่น Boot cd menu ของเรา โดยใช้ UltraISO เปิดแผ่น hiren แล้วคลิกขวาที่ Folder HBCD แล้ว extract ไปไว้ที่ C:\EasyBoot\disk1 โดย HBCD จะอยู่ข้างๆกับ Folder ezboot

 

7.จากนั้นก็มาถึง bootghost ของเรา ก็ทำตามวิธีเดิม พิมพ์คำสั่ง run ghost_tcp.img ลงไป (ในที่นี้เตรียม ghost_tcp.img ไว้ใน Folder ezboot แล้ว)


  และเมนูอื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน โดยต้องสังเกต ตัวเลขและลำดับที่ ให้ดี ส่วนการปรับแต่งอื่นๆสามารถปรับแต่งสีสันหรือรูปแบบได้ตามใจชอบ เมื่อเสร็จแล้วให้กลับไป save ที่หน้าแรก และทำการสร้างแผ่นขึ้นมาโดยการคลิกปุ่ม Make ISO โดยโปรแกรมจะสร้าง Mycd.iso ไว้ใน Folder ISO เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถนำไปไรท์ลงแผ่น Cd ได้เลย เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างแผ่น Boot CD แบบมีเมนูให้เลือกได้

 

           **********************************************************************************************************************************************************************************

 

   วิธีสร้าง USB Bootable Menu

   ถ้าเราต้องการให้ USB Bootable ของเราเมื่อ boot เข้าไปแล้วมี menu เลือกการใช้งานต่างๆ ได้ ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม Grub4dos เพื่อสร้าง menu ใน master boot record(MBR) ของ USB
1.Run USB Disk Storage Format เลือก File system เป็น FAT32 คลิก start รอจนเสร็จ

       

2.Run grubinst_gui.exe  คลิกเลือกตามขั้นตอน เมื่อคลิก install แล้วโปรแกรมจะติดตั้งลง USB

        

3. Copy files  (menu.lst , grldr) มาใส่ USB  ซึ่งไฟล์ทั้ง 2 เป็นไฟล์สร้างและแก้ไข Menu
    Copy files  (boot.ini   , ntldr) มาใส่ USB  ทั้ง 2ไฟล์ใช้ boot เข้า Windows ปกติ

4. Copy Folder HBCD จากแผ่น Hiren'boot มาใส่ USB ทั้ง Folder จะทำให้เราสามารถเลือกใช้ Hiren และ mini windowsXP ที่มากับแผ่น Hiren'boot ได้ จากคำสั่งใน menu.lst    

timeou t 60             ( ตั้งเวลา menu 60 วินาที )
default 0

title Boot from Hardisk (Start Windows)     ( เลือกบูตเข้า c:\windows)
find --set-root /ntldr                                         ( หา file ntldr ที่ USB เพื่อใช้บูตเข้า c:\windows)
chainloader /ntldr

title --------------------
root

title Start Hiren's BootCD
find --set-root /HBCD/boot.gz                       ( หา file boot.gz เพื่อบูตเข้า Hiren)
kernel /HBCD/memdisk
initrd /HBCD/boot.gz

title Mini Windows Xp
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN       ( หา file XPLOADER เพื่อบุตเข้า miniwindows)
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN 

 

5.ตอนนี้เรามี เมนู 3 เมนูให้เลือก
            1.Boot from Hardisk (Start Windows)
                
2.Start Hiren's BootCD
                3.
 Mini Windows Xp

        หากเราต้องการเพิ่มเมนู Boot Ghost เข้าไปเป็นเมนูที่ 4 มีวิธีการดังนี้

            1.สร้างแผ่น BootGhost ที่ Floppy A:\ ด้วยวิธีการ Make disk ข้างต้น และลอง Boot จนสามารถใช้งานได้    Link วิธีทำ

            2.สร้าง Image file นามสกุล .img จากแผ่น Floppy A:\ จากข้อ1.ด้วยโปรแกรม FloppyImage  โดยเลือก File Type เป็น .img

            3.สร้าง Folder ชื่อ usbboot ที่ USB แล้ว Copy Image.img ที่สร้างขึ้นสมมุติว่าตั้งชื่อเ็ป็น Ghost_manual.img ไปใส่

            4.เปิด menu.lst ด้วยโปรแกรม Notepad เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ลงไป แล้ว save

title Ghost Manual                                                      (แสดงชื่อเมนูว่า Ghost Manual)
map(hd0,0)/usbboot/Ghost_manual.img(fd0)    ((hd0,0)ต้องเปลี่ยนตาม bios ว่า Detect USBเป็นไดว์อะไรซึ่งจะแสดงตอนเรา boot )  
map --hook                                                                 (เรียกใช้ drive ที่ map ไว้)
chainloader (fd0)+1                                                   (เรียก File imageboot บน USB หรือก็คือ fd0 นั่นเอง)
rootnoverify (fd0)

Note : คำสั่ง map (hd0,0)/image.img(fd0)ในแต่ละ Title ของ List.lst ต้องเปลี่ยนไปตาม Bios

แต่ละค่ายว่า Detect เห็น USB เป็นไดว์อะไร เช่น SATA1 รุ่นแรกๆ จะเห็น USB เป็น (fd0) คำสั่งที่ List.lst ต้องเปลี่ยนจาก

map (hd0,0)/image.img(fd0)

เป็น

map (fd0)/image.img(fd0)             

5.ตอนนี้หากเรานำ USB นี้ไปบูต เราก็จะมี 4 เมนูให้เลือก และสามารถเพิ่มเมนูต่างๆเข้าไปด้วยวิธีการดังกล่าว (copy Image.img ใส่ Folder usbboot แล้วเพิ่มคำสั่งที่ menu.lst)
              
                 Download Image.img ต่างๆ พร้อมวิธีทำอย่างง่าย  (Ghost_cast.ima , Ghost_manual.ima , Ghost_TCP.img )   

    เป็น image boot ghost สำหรับ สร้างแผ่น Boot CD menu หากต้องการนำไปใช้กับ ฺBoot USB menu ต้องใช้โปรแกม Winimage เปิด file .ima    ขึ้นมาแล้วเข้าไปแก้ไข Logon.bat ดังนี้

   Ghost.exe -ws -wd -clone,mode=restore,src=@mc1,dst=1   -sure -fro -rb     (สำหรับ Boot CD menu)

   Ghost.exe -ws -wd -clone,mode=restore,src=@mc1,dst=2   -sure -fro -rb     (สำหรับ Boot USB menu) dst=2 เพราะ dst=1 คือ USB ที่เราเสียบเข้าไป ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะ Clone ใส่ USB เรา

    -ws = without disk caching on source disk              ถ้าต่ำกว่า ghost11.5 ใช้เป็น   -ws-
    -wd = without disk caching on destination disk       ถ้าต่ำกว่า ghost11.5 ใช้เป็น   -wd-

                 

GRUM4DOS sourceforge code

NETBOOTDISK                                                                                 
                                                                                                                                           
Hiren'Boot                                                                                                                                       

                          *****************************************************************************************************************************************************************       

                                                                                                          

Ghost multicast_DHCP

วิธี ghost multicast โดยใช้ฟังก์ชั่น Network boot ใน Bios ข้อสำคัญในวิธีการนี้ก็คือ Lan Card ต้อง support อย่างน้อย PXE 2.0 โดยเครื่อง Server จะทำการจ่าย IP อัตโนมัติ ให้กับ Clients ซึ่ง Boot จากฟังก์ชั่น network เข้ามา

Server

1.Copy Folder TFTP ไว้ที่ C:\

2.ดับเบิ้ลคลิก tftpd32.exe ตั้งค่า IP pool starting       ( ค่าเริ่มแรกของการแจก IP แบบ DHCP ไม่ควรใช้ค่าที่จะใช้งานจริง)

3.ตั้งค่า Default router       (ค่า Gateway)

4.คลิกปุ่ม Save

5.ดับเบิ้ลคลิก GHOSTSRV.EXE   ตั้ง Session name =1   , เลือก Image ghost     , คลิกปุ่ม Accept clients

Clients

6.เปิดเครื่อง clients กดปุ่มเลือก Bootmenu(เช่นF12) , เลือก boot จาก Network         (   Network, LAN , IBA GE slot    ฯลฯ   )


***   ควรตรวจเช็ค bios ว่า Enable ฟังก์ชั่น boot network หรือยัง   ***
***   Server ต้องไม่ใช้งาน Firewall และ Antivirus บาง Version จะ Block การเข้าถึง File Image    ***