Link  วิธีการสร้างแผ่น Boot แบบมีเมนูเลือกได้

 วิธีสร้าง Boot Ghost TCP/IP

    เมื่อเราติดตั้ง OS+Program ต่างๆ จนเราพอใจแล้ว เราสามารถเก็บเอาไว้เป็น Image ได้ด้วย Program Nortonghost โดยครั้งต่อไปเราไม่ต้องเสียเวลามาติดตั้ง OS+Program ทั้งหมดใหม่ เราจะใช้การ Clone Hdd. จาก Image ที่เราสร้างไว้ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่ามาก และเราสามารถ Clone พร้อมๆ กันหลายเครื่องได้ โดยผ่าน Network ส่วนวิธีที่เราจะสร้าง Image หรือ Clone Hdd. นั้น เราจำเป็นต้องทำผ่าน แผ่น Bootghost เพื่อเข้าถึง Program ghost ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นต้องโหลดโปรแกรม Makedisk จากเวบ Netbootdisk ชื่อ netbootdisk ซึ่งเมื่อแตก file ออกมาเราก็จะได้ดังรูป

 

จากนั้นเข้าไปที่ \Files\Netboot คลิกขวาที่ menupref.bat --edit ทำการเซตค่าต่างๆแล้ว save อันนี้เป็นการเซตค่าให้แก่เครื่องที่จะ boot เข้าไปเอา image หรือเราเรียกว่าเครื่อง Client

rem NETCARD=EL3c574
Set WORKGROUP=KB09F72
Set USERNAME=install                                             (user+pass ปล่อยว่างไว้ ให้ตั้งหลังจากนำแผ่นไปบุตใช้งาน)
::: PASSWORD=qcqhf
Set DISABLEDHCP=1
Set IPADDRESS0=10 9 72 222                               (IP ของเครื่องที่ต้องการ boot)
Set SUBNETMASK0=255 255 255 0
Set DEFAULTGATEWAY0=10 9 72 1
Set LOGONSCRIPT=logon.bat
rem TIMEOUT=5
Set DNS=10 9 70 72
Set WKSTN=KB09F72_222                                       ( Computername )
Set PACKET=1
Set DNSENABLE=1
Set MOUSE=1
Set REDIRECTOR=Basic
Set NTFS=1
Set CD=0                                                                        (หากจะนำไปทำ bootCD ต้อง=1)
Set UDMA=0
Set WINS=10 9 78 12                                                  ( IP ของเครื่อง Server)


     ขั้นตอนต่อมาเราจะทำการระบุเครื่องที่เก็บ image หรือเครื่อง server โดยการเซตค่าที่ file Logon.bat เข้าไปที่ \Files\Netboot\FileCopy คลิกขวาที่ Logon.bat แล้ว edit เพื่อทำการตั้งค่าไปยังเครื่อง server ในที่นี้ computer name ของเครื่อง server คือ KB09F78_012 และเราได้เตรียม Folder ชื่อ ghost และเปิด share ชื่อ Clone เอาไว้ที่เครื่อง server แล้ว ภายใน Folder ghost มี file ghost.exe อยู่

@echo off
echo SAMPLE LOGON SCRIPT
echo.
echo *** You'll have to modify this script to suit your network. ***

if not %NTFS%==1 goto N
SHOWMENU Loading Read-Only NTFS Support...
REM *** NTFSDOS - EDIT BELOW TO SUIT YOUR LAN, ETC ***

net use g: \\KB09F78_012\Clone     ( g:\\คอมพิวเตอร์เนมเครื่องserver \ แชร์ Folderที่เก็บ Image+ghost.exe )
g:
ghost.exe -fro -rb
                                  ( เรียก ghost.exe ขึ้นมา ,-fro ข้าม bad sector ,-rb reboot เมื่อเสร็จ )

REM *** NTFSDOS - EDIT END
:N

 

   เสร็จแล้ว save file Logon.bat เป็นอันเสร็จการตั้งค่า (จำ Logon.bat นี้ให้ดีนะครับมันคือหัวใจของ bootghost) ต่อไปเราก็จะมา makedisk เพื่อสร้างแผ่น boot กัน

  วิธี Create Bootghost TCP/IP ด้วยแผ่น Floppy A:

 1.ใส่แผ่น A: คลิกขวา Format ติ๊กในช่อง Create an MS-dos startup disk
 2.RUN Makedisk.bat Program จะ run ขึ้นมา ให้กด Enter จนมาถึงขั้นตอนการเลือก Drive

 3.ถ้าเราต้องการสร้างที่แผน A: ก็ Enter ไปได้เลย


 4.รอจนเสร็จ เราก็จะได้แผ่น bootghost มา เมื่อเราเปิดแผ่น A: เราก็จะพบ files ดังภาพ เราจะพบ file config.sys ให้เปิดมันขึ้นมาครับ (ต้อง show hidden file ก่อนครับ)ให้เพิ่มบรรทัด
                                    DEVICE=HIMEM.SYS
                                    DOS=HIGH,UMB
  
     เข้าไปครับ ไม่งั้นเราอาจจะพบกับ    A:\>ERROR: Could not allocate page table memory เวลาเรานำไปใช้งาน หรือวิธีแก้ Error นี้อีกวิธีหนึ่งคือ Disables disk caching โดยใส่ switches -ws -wd หลังคำสั่ง ghost.exe  เช่น  ghost.exe -ws -wd  ( หากเวอร์ชั่นต่ำกว่า ghost11.5 ใช้   ghost.exe -ws- -wd-  )    

   และที่บรรทัด        install=NetBoot\RDISK.COM /S8 /:N   เลข 8 หมายถึง กำหนด Ramdrive ไว้ 8 เมกครับ ให้แทนเลข 8 ด้วย 20 เลยครับ เพราะถ้ากำหนด Ramdrive น้อยเกินไป เราจะพบกับ  

   Error - There is insufficient conventional memory available เสร็จแล้ว save file config.sys

           เราจะสังเกตได้ว่าในแผ่น bootghost ของเราไม่มี file Ghost.exe อยู่ ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าโปรแกรม ghost ได้ด้วยแผ่นนี้แผ่นเดียว แต่ File Logon.bat ในแผ่น bootghost นี้จะพาไปที่เครื่อง Server คือ KB09F78_012\Ghost ที่เรา share ไว้ เพื่อ run ghost.exe เข้าโปรแกรม Ghost
          เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ghost แล้ว หากเราต้องการสร้าง Image ให้เลือก Local -->Disk -->To Image    หากเราต้องการ Restore Image ให้เลือก Local -->Disk -->From Image

 

 

  วิธี Create Bootghost TCP/IP ด้วย USB Drive

        วิธีการก็จะคล้ายๆกับการสร้าง Bootghost ด้วย Floppy A: จะแตกต่างกันตรงการเลือก Drive ในขั้นตอนของการ Makedisk

 1.ใส่แผ่น A: คลิกขวา Format ติ๊กในช่อง Create an MS-dos startup disk
 2.Run USB Disk Storage Format ติ๊กในช่อง Create a dos Bootable disk เลือก Dos system จาก Drive A:ที่สร้างไว้ คลิก start รอจนเสร็จ 

  

 3.RUN Makedisk.bat
 4.กด key ใดๆ แล้วเลือก Drive ของUSB เช่น F:                                              
 5.พิมพ์ USB Enter รอ Create files
 6.Cut command.com จาก USB ไปใส่เพิ่มใน NetBoot\boot.zip         
    
             เสร็จแล้วลองนำไปใช้งาน ข้อสำคัญต้องเปลี่ยน computername และ IP ไม่ให้ซ้ำกัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งาน network ได้ และต้องใช้ username และ password (ใส่เพียงครั้งแรก) ที่มีสิทธิ์เข้าเครื่องที่เปิดแชร์ได้จริงๆ  ,เครื่องที่เปิดแชร์ต้องปิด Firewall และ Antivirus บางยี่ห้อ Block file Ghost ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง Imageghost ได้

 

            ตอนนี้เราได้ Bootghost มาแล้ว ต่อไปเราจะนำ Bootghost เหล่านี้ไปสร้าง แผ่น Boot แบบมี เมนูให้เลือกว่าเราจะเลือก boot จากไฟล์ ใดๆ เช่น Hiren boot ,windows miniPE,bootghost ต่างๆ เราก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

   - ฺBoot Menu