คติธรรมคำกลอน

01.    อานิสงส์การเผยแพร่ธรรมะ

02.    การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

03.    พระผู้แจ้งในสัจธรรม

04.    เสียงพระธรรม

05.    วิสาขะรำพัน

06.    ปัจฉิมวาท

07.    วิสาขะรำพึง

08.    ทางรอดของชาวพุทธ

09.    สัจธรรมของชีวิต

10.    มนุษย์

11.    ขับกล่อมสังขาร

12.    โซ่ชีวิต

13.    โลภ โกรธ หลง

14.    กฎแห่งกรรม

15.    ต้นโพธิ์

16.    ร่มไม้พระ

17.    เรือนสาม น้ำสี่

18.    มารยาทดี

19.    เมตตากรุณา

20.    ประเสริฐสี่

21.    ธรรมะ

22.    ธรรมะย่อมชนะอธรรม

23.    ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ

24.    ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ

25.    วันเกิด

26.    มงคลชีวิต

27.    มงคลธรรม

28.    ใจ

29.    จง...

30.    โทษของบุหรี่

31.    สุรา

32.    ผีร้าย 6 ตัว

33.    ชีวิตนี้อนิจจัง

34.    ปลงสังขาร

35.    ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

36.    คราเป็นสงฆ์

37.    ดอกไม้ธรรมะ

38.    บ้านกับวัด

39.    ธรรมะคล้านกระจกเงา

40.    พุทธศาสนาค่าประเสริฐล้ำ

41.    บุญนักหนาที่เกิดมาเป็นมนุษย์

42.    คติธรรม จาก ก.เขาสวนหลวง

43.    คติธรรม

44.    อานุภาพความกตัญญู

45.    พระคาถาชินบัญชรย่อ

46.    บทกรวดน้ำพิเศษ

 

รวบรวม โดย...      เด็กหญิงนันทิชา  ปาลิภัทรางกูร

Dhamma Poetry (คติธรรม คำกลอน) Memee's Webpage (รู้จักกับน้องมีมี่) Daddy's Homepage (บ้านหลังน้อยของคุณพ่อ)