เฉลยแบบฝึกหัด LB214 : Reasoning (บทที่ 2 – 3 – 4 – 5)

 

เฉลยแบบฝึกหัด Reasoning บทที่ 2

1. ข้อสรุป คือ ฝนแล้ง

2. ข้อสรุป คือ จึงไม่ต้องรดน้ำต้นไม้

3. ไม่ใช่การอ้างเหตุผล

4. ข้อสรุป คือ คงสนุกแน่

5. ข้อสรุป คือ ผีไม่มีจริงหรอก

6. ไม่ใช่การอ้างเหตุผล

7. ไม่ใช่การอ้างเหตุผล

8. งดเฉลย

9. ไม่เป็นการอ้างเหตุผล

10. ข้อสรุป คือ ฉันแพ้ปู

11. ข้อสรุป คือ เขาไม่ได้มาทำงานหรอก

12. ข้อสรุป คือ วันนี้สงสัยอาจารย์อารมณ์ไม่ดี

13. ไม่เป็นการอ้างเหตุผล

14. ไม่เป็นการอ้างเหตุผล

15. ข้อสรุป คือ วันนี้เขาก็คงไม่มาสายหรอก

16. ข้อสรุป คือ เขาไม่ใช่ฆาตกรแน่

17. ข้อสรุป คือ เย็นนี้รถคงติดหนักแน่

18. ข้อสรุป คือ จึงถูกไล่ออกจากสนาม

19. ข้อสรุป คือ ฉันจะไม่ยอมยกให้ใครเด็ดขาด

20. ข้อสรุป คือ รูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมไม่เหมือนกัน

21. ข้อสรุป คือ ฝนจึงไม่ตก

22. ข้อสรุป คือ สะพานนี้คงสร้างไว้นานแล้ว

23. ข้อสรุป คือ ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการใช้ภาษาให้ดี

24. ข้อสรุป คือ จึงต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคม

25. ข้อสรุป คือ จึงปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

26. ไม่เป็นการอ้างเหตุผล

27. ไม่เป็นการอ้างเหตุผล

28. ข้อสรุป คือ ผมขอกลับก่อนนะครับ

29. ข้อสรุป คือ คอมพิวเตอร์ไม่ใช่มนุษย์

30. ข้อสรุป คือ กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

 

เฉลยแบบฝึกหัดการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. C 2. B 3. D 4. A 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A 11. B 12. C 13. D 14. B 15. D

 

เฉลยแบบฝึกหัด Reasoning บทที่ 3

1. คนจน (มกจ)เป็น คนลำบาก (I)

2. ม้า (กจ) เป็น สัตว์ที่วิ่งเร็ว (A)

3. เหล้า (กจ) เป็น สิ่งที่นายแดงชอบดื่ม (A)

4. คน (กจ) ไม่เป็น ผู้อยากเกิดมาจน (E)

5. ทีวี  (กจ) เป็น สิ่งที่เด็กชอบดู (A)

6. คนชั่ว (มกจ)เป็น คนที่กลับตัวได้ (I)

7. คนไทย (มกจ)เป็น ชาวนา (I)

8. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกจ)เป็น คนที่แต่งกายสุภาพ (I)

9. นักธุรกิจ (มกจ)ไม่เป็น คนมีเวลาว่าง (O)

10. เด็ก 2 คนนี้ (กจ) เป็น คนที่น่ารัก (A)

11. ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกจ)เป็น สถานที่ที่มีอาหารราคาถูกและอร่อย (I)

12. การหลับในห้องเรียน (กจ) เป็น สิ่งที่นายแดงชอบ (A)

13. คน (กจ) ไม่เป็น ผู้อยู่ในโลกนี้ได้โดยปราศจากเพื่อน (E) หรือ

ผู้อยู่ในโลกนี้ได้ (กจ)เป็น ผู้มีเพื่อน (A)

14. คนรวย (มกจ)เป็น คนกดขี่คนจน (I)

15. เป็นประโยคคำถาม จึงแปลเป็นประโยคตรรกวิทยาไม่ได้

16. งานเลี้ยง (กจ) เป็น งานที่เลิกรา (A)

17. คนดี (มกจ)เป็น คนจน (I)

18. คน (มกจ)เป็น คนตั้งใจเรียน (I)  คน (มกจ)เป็น คนที่นั่งหลับ (I)

19. คนที่ไม่รู้ (กจ)ไม่เป็น คนที่ควรรู้ (E)

20. คนไม่ซื่อ (มกจ)ไม่เป็น คนเอาตัวรอด (O)

21. คนปากจัด (กจ) เป็น ผู้หญิง (A)

22. คนไม่รู้ความจริง (กจ) เป็น คนโง่ (A)

23. คนที่รู้ความจริง (กจ) ไม่เป็น คนโง่ (E)

24. คนไม่รู้ความจริง (มกจ)ไม่เป็น คนโง่ (O)

25. ผู้หญิงคนนั้น ไม่เป็น คนสวย (E) , ผู้หญิงคนนั้น เป็น คนฉลาด (A) หรือ

ผู้หญิงคนนั้น เป็น คนไม่สวยแต่ฉลาด (A)

26. คนดี (กจ)เป็น คนที่ตายเร็ว (A)

27. คนไม่ดี (กจ)เป็น คนที่ตายยาก (A)

28. คนที่ขยัน (กจ)ไม่เป็น คนที่สอบตก (E)

29. คนที่สูบบุหรี่ (กจ)เป็น ผู้ชาย (A)

30. สุนัข  (มกจ)ไม่เป็น สัตว์ที่ดุ (O)

31. นักกีฬาที่ดี (กจ) เป็น ผู้มีร่างกายแข็งแรง (A)

32. หนังสือนิยาย (กจ)ไม่เป็น สิ่งที่ฉันชอบอ่าน (E)

33. คนที่แดงชอบ (กจ) เป็น คนเรียนเก่ง (A)

34. วันนี้ (กจ)เป็น วันที่แดงหิว (A)

วันนี้ (กจ) เป็น วันที่แดงกลับบ้านเร็ว (A)

35. เวลาที่นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน (กจ) ไม่เป็น เวลาที่ครูอยากสอน (E)

36. ผู้ที่ต้องไปหาหมอ (กจ) เป็น คนป่วย (A)

37. คนไม่รับผิดชอบ (มกจ)เป็น คนปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น (I)

38. วันที่เงินเดือนออก (กจ) เป็น วันที่สมชายอารมณ์ดี (A)

39. พนักงานทำความสะอาด (กจ) เป็น ผู้ยอมทำงานล่วงเวลา (A)

40. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกจ)เป็น ผู้โดดเรียนกันเป็นประจำ (I)

41. ข้อสอบที่ง่าย (กจ)ไม่เป็น สิ่งที่เหมาะกับนักศึกษาผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (E)

42. เวลา (มกจ)เป็น เวลาที่คนทำผิดโดยไม่ตั้งใจ (I)

43. คนที่เข้าใจเรื่องนี้ (กจ) เป็น ผู้เรียนตรรกวิทยา (A)

44. คน (กจ) ไม่เป็น ผู้ตอบคำถามข้อนี้ได้ (E) หรือ

คำถามข้อนี้ (กจ)ไม่เป็น สิ่งที่ทุกคนตอบได้ถูกต้อง (E)

45. คนไม่ดี (กจ)ไม่เป็น ผู้ควรมีอำนาจ (E)

46. คนดี  (มกจ)ไม่เป็น ผู้ได้รับผลดีตอบแทน (O)

47. คนจน (กจ)เป็น คนเล่นการพนัน (A)

48. สิ่งที่ผู้ชายทำได้ (กจ)เป็น สิ่งที่ผู้หญิงทำได้ (A)

49. สัจจะ (กจ)ไม่เป็น สิ่งที่ปรากฏในหมู่โจร (E)

50. คนที่ทำผิด (กจ)เป็น ผู้ต้องรับโทษ (A)

51. สิ่งในโลก (กจ)เป็น สิ่งที่เสื่อมสลาย (A)

52. คน (กจ)ไม่เป็น ผู้อยากเรียนตรรกวิทยา (E)

53. คน (กจ)เป็น ผู้อยากเรียนตรรกวิทยา (A)

54. คนที่เรียนตรรกวิทยา (มกจ)ไม่เป็น คนมีเหตุผล (O)

55. วิชาการใช้เหตุผล (กจ) ไม่เป็น วิชาที่สนุก (E), วิชาการใช้เหตุผล (กจ) เป็น วิชาที่มีประโยชน์ (A) หรือ

วิชาการใช้เหตุผล (กจ) เป็น วิชาที่ไม่สนุกแต่มีประโยชน์ (A)

56. นักศึกษาที่เรียนการใช้เหตุผล (กจ)เป็น คนที่ขยันเรียน (A) ,
นักศึกษาที่เรียนการใช้เหตุผล (กจ)ไม่เป็น คนที่ขยันทำแบบฝึกหัด (E) หรือ

นักศึกษาที่เรียนการใช้เหตุผล (กจ)เป็น คนที่ขยันเรียนแต่ไม่ขยันทำแบบฝึกหัด (A)

57. นักศึกษาที่คุยกันในห้องเรียน (กจ) ไม่เป็น ผู้เข้าใจที่อาจารย์สอน (E)

58. คนที่มองโลกในแง่ดี (มกจ)เป็น คนที่มีความสุข (I)

59. คนที่มองโลกในแง่ร้าย (กจ) ไม่เป็น คนมีความสุข (E)

60. เวลา (มกจ)เป็น เวลาที่คนต้องยอมเสียสัจจะ (I)

61. คนไม่เข้าเรียน  (มกจ)เป็น คนที่สอบตก (I)

62. คน (กจ) เป็น ผู้รักชีวิต (A)

63. คนที่เข้าเรียน (กจ) ไม่เป็น คนที่สอบตก (E)

64. คนไม่เข้าเรียน (มกจ)ไม่เป็น คนสอบตก (O)

65. สมชาย (กจ)ไม่เป็น คนสอบตก (E)

66. ทหาร (กจ)ไม่เป็น คนขี้ขลาด (E)

67. คนมีอำนาจ (มกจ)ไม่เป็น คนบ้าอำนาจ (O)

68. คนที่ทำข้อสอบได้ (มกจ)เป็น ผู้เตรียมตัวสอบเป็นอย่างดี (I)

69. คน (กจ) ไม่เป็น ผู้แก่เกินเรียน (E)

70. อาหารเสริม (มกจ)ไม่เป็น สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยปราศจากอาหารหลัก (O)

71. เป็นประโยคคำสั่ง จึงไม่สามารถแปลเป็นประโยคตรรกวิทยาได้

72. สิ่งในโลก (มกจ)ไม่เป็น สิ่งที่คนคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น (O)

73. คน (กจ) เป็น ผู้ต้องตาย (A)

74. คนที่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้น (กจ) เป็น เธอ (A)

75. คนที่ไม่รักตัวเอง (กจ)ไม่เป็น คนที่รักผู้อื่น (E)

76. คนที่รักการอ่าน (มกจ)เป็น ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (I)

77. ข่าวหนังสือพิมพ์ (มกจ) ไม่เป็น สิ่งที่เชื่อถือได้ (O)

78. สัตว์เลื้อยคลาน (กจ) ไม่เป็น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (E)

79. ปี ค.. 2000 (กจ)เป็น ปีที่เกิดปรากฏการณ์พายุสุริยะ (A)

80. คนที่ฝันถึงสิ่งที่ตนไม่อาจมีได้ (กจ) เป็น คนเบาปัญญา (A)

เฉลยแบบฝึกหัดการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. C 2. D 3. D 4. B 5. A  6. C 7. D 8. D 9. B 10. A 11. D 12. C 13. C 14. A 15. C

16. C 17. C 18. B 19. งดเฉลย 20. B 21. C 22. งดเฉลย 23. งดเฉลย 24. งดเฉลย 25. B

26. D 27. D 28. C 29. B 30. B

 

เฉลยแบบฝึกหัด Reasoning บทที่ 4

 

1

คนเก่ง  (กจ) ไม่เป็น คนกลัวตาย
เขา  (กจ) ไม่เป็น คนกลัวตาย
ดังนั้น เขา  (กจ) เป็น คนเก่ง
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 4 และ ข้อ 5

 

2

คนดี  (กจ) เป็น คนตายเร็ว
คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนดี
ดังนั้น คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนตายเร็ว
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

3

คนเรียนเก่ง  (กจ) เป็น คนที่แดงชอบ
ดำ  (กจ) ไม่เป็น คนเรียนเก่ง
ดังนั้น ดำ  (กจ) ไม่เป็น คนที่แดงชอบ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

4

คนไทย  (กจ) เป็น คนใจบุญ
เขา  (กจ) ไม่เป็น คนใจบุญ
ดังนั้น เขา  (กจ) ไม่เป็น คนไทย
สมเหตุสมผล

 

5

คนที่เงินเดือนออก  (กจ) เป็น วันที่รถติด
วันนี้  (กจ) เป็น วันที่รถติด
ดังนั้น วันนี้  (กจ) เป็น วันที่เงินเดือนออก
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

6

คนมีความรัก  (กจ) เป็น คนที่มีความทุกข์
คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนมีความทุกข์
ดังนั้น คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนมีความรัก
สมเหตุสมผล

 

7

คนที่ปวดศีรษะ  (มกจ) เป็น คนประสาท
สมศักดิ์  (กจ) ไม่เป็น คนที่ปวดศีรษะ
ดังนั้น สมศักดิ์  (กจ) ไม่เป็น โรคประสาท
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

8

คนที่เข้าเรียน  (มกจ) เป็น คนนั่งหลับ
คนนั่งหลับ  (มกจ) เป็น คนสอบตก
ดังนั้น คนเข้าเรียน  (มกจ) เป็น คนสอบตก
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

9

คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ  (มกจ) เป็นคนปัดความผิดไปให้ผู้อื่น
สมชาย  (กจ) เป็น คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ดังนั้น สมชาย  (กจ) เป็น คนปัดความผิดให้คนอื่น
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

10

หนังสือขายดี  (มกจ) ไม่เป็น หนังสือที่ได้รางวัล
หนังสือของคุณ  (กจ) เป็น หนังสือที่ได้รางวัล
ดังนั้น หนังสือของคุณ  (กจ) ไม่เป็น หนังสือขายดี
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

11

คนกล้าหาญ  (กจ) ไม่เป็น คนขี้ขลาด
สมชาย  (กจ) ไม่เป็น คนกล้าหาญ
ดังนั้น สมชาย  (กจ) เป็น คนขี้ขลาด
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 4 และ 5

12

นักศึกษาที่ทำข้อสอบได้  (กจ) เป็น คนตั้งใจเรียน
คนที่เรียนตรรกวิทยา  (มกจ) ไม่เป็น คนตั้งใจเรียน
ดังนั้น คนที่เรียนตรรกวิทยา  (มกจ) ไม่เป็น นักศึกษาที่ทำข้อสอบได้
สมเหตุสมผล

 

13

เวลาที่รถไม่ติด  (กจ) เป็น ช่วงปิดเทอม
ขณะนี้  (กจ) เป็น ช่วงปิดเทอม
ดังนั้น ขณะนี้  (กจ) เป็น เวลาที่รถไม่ติด
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

14

คนเรียนตรรกวิทยาที่ทำแบบฝึกหัดจนชำนาญ  (กจ) เป็น ผู้ทำข้อสอบได้เร็ว
คนที่สอบผ่าน  (กจ) เป็น ผู้ทำข้อสอบได้เร็ว
ดังนั้น คนที่สอบผ่าน  (กจ) เป็น คนเรียนตรรกวิทยาที่ทำแบบฝึกหัดจนชำนาญ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2


15

เรา  (กจ) เป็น คนรักสันโดษ
คนที่รักสันโดษ  (มกจ) ไม่เป็น คนกลัวจน
ดังนั้น เรา  (กจ) ไม่เป็น คนกลัวจน
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

16

คนไม่สวย  (มกจ) เป็น คนมีน้ำใจ
คนมีน้ำใจ  (กจ) เป็น คนน่ารัก
ดังนั้น คนไม่สวย  (กจ) เป็น คนน่ารัก
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

17

ที่ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนฯ  (กจ) เป็น ที่ซึ่งความเจริญทางจิตใจลดลง
ประเทศไทย  (กจ) ไม่เป็น ที่ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนฯ
ดังนั้นประเทศไทย  (กจ) ไม่เป็นที่ซึ่งความเจริญทางใจลดลง
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

18

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กจ) เป็น ผู้เคยโดดเรียน
ผู้เรียนการใช้เหตุผล  (มกจ) ไม่เป็น ผู้เคยโดดเรียน
ดังนั้น ผู้เรียนการใช้เหตุผล  (มกจ) เป็น นักศึกษา ม.กรุงเทพ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 5

 

19

สมชาย  (กจ) เป็น ผู้อยู่บ้านเดียวกับสมเกียรติ
สมศักดิ์  (กจ) เป็น ผู้อยู่บ้านเดียวกับสมเกียรติ
ดังนั้น สมชาย  (กจ) เป็น ผู้อยู่บ้านเดียวกับสมศักดิ์
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 1 คือมีเทอมถึงสี่เทอม ได้แก่ สมชาย สมศักดิ์ ผู้อยู่บ้านเดียวกับสมศักดิ์ และ ผู้อยู่บ้านเดียวกับสมเกียรติ และยังผิดกฎข้อ 2 ด้วย

 

20

คนที่มีรายได้สูง  (กจ) เป็น คนที่เสียภาษีมาก
ดารา  (มกจ) เป็น คนมีรายได้สูง
ดังนั้น คนที่เสียภาษีมาก  (มกจ) เป็น ดารา
สมเหตุสมผล

 

21  งดเฉลย

 

22

ผู้ทรยศ  (กจ) ไม่เป็น ผู้เสียสละ
ผม  (กจ) ไม่เป็น ผู้ทรยศ
ดังนั้น ผม  (กจ) เป็น ผู้เสียสละ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 4 และ ข้อ 5

 

23

ความชั่ว  (มกจ) ไม่เป็น ความผิด
การเสพยาอี  (กจ) เป็น ความผิด
ดังนั้น การเสพยาอี  (กจ) ไม่เป็น ความชั่ว
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

24

คนที่หางานได้  (กจ) ไม่เป็น คนที่เลือกงาน
คุณ  (กจ) เป็น คนที่หางานได้
ดังนั้น คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนที่เลือกงาน
สมเหตุสมผล

 

25

อาจารย์ที่นักศึกษาชอบ  (กจ) เป็น ผู้สอนสนุก
อาจารย์สมชาย  (กจ) ไม่เป็น ผู้สอนสนุก
ดังนั้น อาจารย์สมชาย  (กจ) ไม่เป็น อ.ที่นักศึกษาชอบ
สมเหตุสมผล

 

26

คนมีไหวพริบ  (มกจ) เป็น ผู้เอาตัวรอดได้
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (มกจ) เป็นคนมีไหวพริบ
ดังนั้น นักศึกษา ม.กรุงเทพ  (มกจ) เป็น ผู้เอาตัวรอดได้
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

27

คนเคยเรียนการใช้เหตุผล  (กจ) เป็น คนมีเหตุผล
นักศึกษา .กรุงเทพ  (กจ) เป็น คนเคยเรียนการใช้เหตุผล
ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กจ) เป็น คนมีเหตุผล
สมเหตุสมผล

 

28

หนัง  (มกจ) เป็น สิ่งทำให้คนหัวเราะ
หนัง  (มกจ) เป็น สิ่งทำให้คนร้องไห้
ดังนั้น สิ่งทำให้คนหัวเราะ (มกจ) เป็น สิ่งทำให้ร้องไห้
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

29

สัตว์  (กจ) เป็น สิ่งที่ฆ่าแล้วบาป
แบคทีเรีย  (กจ) ไม่เป็น สัตว์
ดังนั้น แบคทีเรีย  (กจ) ไม่เป็น สิ่งที่ฆ่าแล้วบาป
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 

30

การยืม  (กจ) เป็น การขอ
การขอทาน  (กจ) เป็น การขอ
ดังนั้น การยืม  (กจ) เป็น การขอทาน
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

31

แดง  (กจ) เป็น ผู้มองโลกแง่ร้าย
ดำ  (กจ) ไม่เป็น แดง
ดังนั้น ดำ  (กจ) ไม่เป็น ผู้มองโลกแง่ร้าย
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3

 


32

ผู้ไม่มีความรับผิดชอบ  (มกจ) ไม่เป็นผู้ควรแก่การนับถือ
ผู้ใหญ่  (มกจ) เป็น ผู้ไม่มีความรับผิดชอบ
ดังนั้น ผู้ใหญ่  (มกจ) ไม่เป็น ผู้ควรแก่การนับถือ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

33

สสาร  (มกจ) ไม่เป็น สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
พลังงาน  (กจ) ไม่เป็น สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
ดังนั้น พลังงาน  (กจ) ไม่เป็น สสาร
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 3 และ ข้อ 4

 

34

คนขาดเรียน  (กจ) ไม่เป็น คนดี
พวกเธอ  (กจ) ไม่เป็น คนขาดเรียน
ดังนั้น พวกเธอ  (กจ) เป็น คนดี
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 4 และ ข้อ 5

 

35

ผู้เสพย์สุขกับชีวิต  (กจ) เป็นผู้เข้าใจความหมายของชีวิต
นักปรัชญา  (กจ) เป็น ผู้เข้าใจความหมายของชีวิต
ดังนั้น นักปรัชญา  (กจ) เป็น ผู้เสพย์สุขกับชีวิต
ไม่สมเหตุสมผล เพราะผิดกฎข้อ 2

 

36

สิ่งที่มีประโยชน์  (กจ) เป็น ผลไม้
ขนมหวาน  (กจ) ไม่เป็น ผลไม้
ดังนั้น ขนมหวาน  (กจ) ไม่เป็น สิ่งที่มีประโยชน์
สมเหตุสมผล

 

37

สมอง  (กจ) เป็น สสาร
จิต  (กจ) ไม่เป็น สสาร
ดังนั้น จิต  (กจ) ไม่เป็น สมอง
สมเหตุสมผล

 

38

คนเขียนหนังสือได้  (กจ) เป็น คนอ่านหนังสือออก
เด็ก  (กจ) ไม่เป็น คนอ่านหนังสืออก
ดังนั้น เด็ก  (กจ) ไม่เป็น คนเขียนหนังสือได้
สมเหตุสมผล

 

39

คนที่มีความทุกข์  (กจ) เป็น ผู้ถูกครอบงำด้วยกิเลส
คุณ  (กจ) ไม่เป็น ผู้ถูกครอบงำด้วยกิเลส
ดังนั้น คุณ  (กจ) ไม่เป็น คนที่มีความทุกข์
สมเหตุสมผล

 

40

เขา  (กจ) เป็น คนที่เอาแต่เล่น
คนที่เอาแต่เล่น  (กจ) ไม่เป็น ผู้ที่คนอื่นพึ่งพาได้
ดังนั้น เขา  (กจ) ไม่เป็น ผู้ที่คนอื่นพึ่งพาได้
สมเหตุสมผล

 

เฉลยแบบฝึกหัดการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. C 2. A 3. B 4. D เป็นเหตุผลย่อ 5. C 6. D 7. C 8. C 9. C 10. D และผิดกฎข้อ 5 ด้วย

11. A 12. D 13. B 14. A 15. D  16. D 17. B 18. D 19. C และผิดกฎข้อ 5 ด้วย 20. B

21. B 22. B 23. งดเฉลย 24. C 25. D  26. งดเฉลย 27. B 28. D 29. D 30. งดเฉลย

 

เฉลยแบบฝึกหัด Reasoning บทที่ 5

 


1. คนดี  (กจ)ไม่เป็น คนดื่มเหล้า (ละไว้)
แดง  (กจ) เป็น คนดื่มเหล้า
ดังนั้น แดง  (กจ) ไม่เป็น คนดี

คนดื่มเหล้า  (กจ) ไม่เป็น คนดี (ละไว้)
แดง  (กจ) เป็น คนดื่มเหล้า
ดังนั้น แดง  (กจ) ไม่เป็น คนดี

 

2. คนโง่  (กจ) เป็น คนหมดตัว (ละไว้)
เขา  (กจ) เป็น คนโง่
ดังนั้น เขา  (กจ) เป็น คนหมดตัว

 

3. สิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสูญ  (กจ) เป็นทรัพย์อันประเสริฐ (ละไว้)
ความรู้  (กจ) เป็น สิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสูญ
ดังนั้น ความรู้  (กจ) เป็น ทรัพย์อันประเสริฐ

 

4. คนเก่ง  (กจ) ไม่เป็น คนกลัวตาย (ละไว้)
เขา  (กจ) เป็น คนกลัวตาย
ดังนั้น เขา  (กจ) ไม่เป็น คนเก่ง

คนกลัวตาย กจ ไม่เป็น คนเก่ง (ละไว้)
เขา กจ เป็น คนกลัวตาย
ดังนั้น เขา กจ ไม่เป็น คนเก่ง

 

5. กลุ่มเล่นพวก  (กจ) ไม่เป็น แชมป์ (ละไว้)
ทีมฟุตบอลของเรา  (กจ) เป็น กลุ่มเล่นพวก
ดังนั้น ทีมฟุตบอลของเรา  (กจ) ไม่เป็น แชมป์

แชมป์  (กจ) ไม่เป็น กลุ่มเล่นพวก (ละไว้)
ทีมฟุตบอลของเรา  (กจ) เป็น กลุ่มเล่นพวก
ดังนั้น ทีมฟุตบอลของเรา  (กจ) ไม่เป็น แชมป์


6. คนไทย  (กจ) เป็น ผู้ควรใช้ของที่ผลิตในไทย (ละไว้)
พวกเรา  (กจ) เป็น คนไทย
ดังนั้น พวกเรา  (กจ) เป็น ผู้ควรใช้ของที่ผลิตในไทย

 

7. คนดี  (กจ) ไม่เป็น คนโกหก (ละไว้)
แดง  (กจ) เป็น คนโกหก
ดังนั้น แดง  (กจ) ไม่เป็น คนดี

คนโกหก  (กจ) ไม่เป็น คนดี (ละไว้)
แดง  (กจ) เป็น คนโกหก
ดังนั้น แดง  (กจ) ไม่เป็น คนดี

 

8. คนฉลาด  (กจ) เป็น คนสอบได้ (ละไว้)
แดง  (กจ) เป็น คนฉลาด
ดังนั้น แดง  (กจ) เป็น คนสอบได้

 

9. เวลาที่ฝนไม่ตก  (กจ) เป็น เวลาที่ข้าวในนาเสียหาย (ละไว้)
ปีนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ฝนไม่ตก
ดังนั้น ปีนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ข้าวในนาเสียหาย

 

10. สิ่งที่สะดวกรวดเร็ว  (กจ) เป็น สิ่งที่สบายดี (ละไว้)
การนั่งรถไฟ  (กจ) เป็น สิ่งที่สะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น การนั่งรถไฟ  (กจ) เป็น สิ่งที่สบายดี

 

11. คนแต่งตัวเก่ง  (กจ) ไม่เป็น คนที่เงินเดือนพอใช้ (ละไว้)
สมศรี  (กจ) เป็น คนแต่งตัวเก่ง
ดังนั้น สมศรี  (กจ) ไม่เป็น คนที่เงินเดือนพอใช้

คนที่เงินเดือนพอใช้  (กจ) ไม่เป็น คนแต่งตัวเก่ง (ละไว้)
สมศรี  (กจ) เป็น คนแต่งตัวเก่ง
ดังนั้น สมศรี  (กจ) ไม่เป็น คนที่เงินเดือนพอใช้

 

12. คนเคยเรียนตรรกวิทยา  (กจ) เป็น คนมีเหตุผล (ละไว้)
สมชาย  (กจ) ไม่เป็น คนมีเหตุผล
ดังนั้น สมชาย  (กจ) ไม่เป็น คนเคยเรียนตรรกวิทยา

 

13. สิ่งที่มีรสขม  (กจ) เป็น สิ่งที่ดี (ละไว้)
ยาขนานนี้  (กจ) เป็น สิ่งที่มีรสขม
ดังนั้น ยาขนานนี้  (กจ) เป็น สิ่งที่ดี

 

14. ผู้สอบผ่านวิชาตรรกวิทยา  (กจ) เป็น ผู้ยอมทำแบบฝึกหัด (ละไว้)
สมชาย  (กจ) ไม่เป็น ผู้ยอมทำแบบฝึกหัด
ดังนั้น สมชาย  (กจ) ไม่เป็น ผู้สอบผ่านวิชาตรรกวิทยา

 

15. โรคที่รักษาไม่หาย กจ เป็น สิ่งที่น่ากลัว (ละไว้)
โรคเอดส์ กจ เป็น โรคที่รักษาไม่หาย
ดังนั้น โรคเอดส์ กจ เป็น สิ่งที่น่ากลัว

 

16. เวลาที่ใหม่ไม่มาสอบ  (กจ) เป็น เวลาที่ใหม่เครียดจนไม่สบาย (ละไว้)
วันนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ใหม่ไม่มาสอบ
ดังนั้น วันนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ใหม่เครียดจนไม่สบาย

 

17. คนไม่ขยัน  (กจ) เป็น คนยากจน (ละไว้)
ชาวนา  (กจ) เป็น คนไม่ขยัน
ดังนั้น ชาวนา  (กจ) เป็น คนยากจน

 

18. สิ่งที่ดื่มแล้วชื่นใจ  (กจ) เป็น สิ่งที่ดีที่สุด (ละไว้) โค้ก  (กจ) เป็น สิ่งที่ดื่มแล้วชื่นใจ
ดังนั้น โค้ก  (กจ) เป็น สิ่งที่ดีที่สุด

 

19. สถานศึกษาที่สอนดี (กจ)เป็นสถานที่ที่คนอยากเข้า(ละไว้)
โรงเรียนนั้น  (กจ) เป็น สถานศึกษาที่สอนดี
ดังนั้น โรงเรียนนั้น  (กจ) เป็น สถานที่ที่คนอยากเข้า

 

20. แหล่งที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว (กจ) เป็นสถานที่ดี (ละไว้)
เมืองไทย  (กจ) เป็น แหล่งที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
ดังนั้น เมืองไทย  (กจ) เป็น สถานที่ดี

 

21. สิ่งที่มีน้อย (กจ)เป็นสิ่งซึ่งถูกใช้สอยอย่างประหยัด(ละไว้)
พลังงาน  (กจ) เป็น สิ่งที่มีน้อย
ดังนั้น พลังงาน  (กจ) เป็น สิ่งซึ่งถูกใช้อย่างประหยัด


22. กลุ่มที่ประชาชนให้ความร่วมมือ  (กจ) เป็น ผู้แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ (ละไว้)
รัฐบาลชุดนี้  (กจ) เป็น กลุ่มที่ประชาชนให้ความร่วมมือ
ดังนั้น รัฐบาลชุดนี้  (กจ) เป็น ผู้แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

 

23. ผู้อยากช่วยชาติ  (กจ) เป็น นักการเมือง (ละไว้)
ผม  (กจ) เป็น ผู้อยากช่วยชาติ
ดังนั้น ผม  (กจ) เป็น นักการเมือง

 

24. สิ่งที่เชื่อถือได้  (กจ) เป็น สิ่งที่ตรงกับความจริง (ละไว้)
ข่าว น...  (มกจ) ไม่เป็น สิ่งที่ตรงกับความจริง
ดังนั้น ข่าว น...
 (มกจ) ไม่เป็น สิ่งที่เชื่อถือได้

 

25. คนไม่รู้จักอดออม  (กจ) เป็น ลูกหนี้ต่างชาติ (ละไว้)
คนไทย  (กจ) เป็น คนไม่รู้จักอดออม
ดังนั้น คนไทย  (กจ) เป็น ลูกหนี้ต่างชาติ

 

26. สิ่งที่มีภัยต่อชีวิต  (กจ) เป็น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  (กจ) เป็น สิ่งที่มีภัยต่อชีวิต
ดังนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  (กจ) เป็น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง (ละไว้)

 

27. คนมองโลกในแง่ดี  (กจ) เป็น ผู้ที่คนอยากเป็นเพื่อนด้วย (ละไว้)
สมชาย  (กจ) เป็น คนมองโลกแง่ดี
ดังนั้น สมชาย  (กจ) เป็น ผู้ที่คนอยากเป็นเพื่อนด้วย

 

28. ผู้ต้องขอโทษประชาชน  (กจ) เป็น ผู้ทำผิด (ละไว้)
ผม  (กจ) ไม่เป็น ผู้ทำผิด
ดังนั้น ผม  (กจ) ไม่เป็น ผู้ต้องขอโทษประชาชน

 

29. เวลาที่น้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้น  (กจ) เป็น เวลาที่น้ำมันในประเทศสูงขึ้น
ขณะนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้น
ดังนั้น ขณะนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้น

 

30. ผู้นำที่ดี  (กจ) เป็น ผู้ตามที่ดี (ละไว้)
คุณ  (กจ) ไม่เป็น ผู้ตามที่ดี
ดังนั้น คุณ  (กจ) ไม่เป็น ผู้นำที่ดี

 

31. เวลาที่อากาศร้อนมาก (กจ)เป็นเวลาที่เครื่องปรับอากาศขายดี(ละไว้)
ปีนี้  (กจ) เป็น เวลาที่อากาศร้อนมาก
ดังนั้น ปีนี้  (กจ) เป็น เวลาที่เครื่องปรับอากาศขายดี

 

32. คนรุ่นใหม่  (กจ) เป็น ผู้เป็นตัวของตัวเอง (ละไว้)
นักศึกษา  (กจ) เป็น คนรุ่นใหม่
ดังนั้น นักศึกษา  (กจ) เป็น ผู้เป็นตัวของตัวเอง

 

33. ดาวฤกษ์  (กจ) เป็น สิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ดาวเคราะห์  (กจ) ไม่เป็น สิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ดังนั้น ดาวเคราะห์  (กจ) ไม่เป็น ดาวฤกษ์ (ละไว้)

ดาวฤกษ์  (กจ) เป็น สิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ดาวเคราะห์  (กจ) ไม่เป็น สิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ดังนั้น ดาวฤกษ์  (กจ) ไม่เป็น ดาวเคราะห์ (ละไว้)

 

34. เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี  (กจ) เป็น เวลาที่ต้องช่วยกันประหยัด (ละไว้)
ยุคนี้  (กจ) เป็น เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี
ดังนั้น ยุคนี้  (กจ) เป็น เวลาที่ต้องช่วยกันประหยัด

 

35. คนลืมง่าย  (กจ) เป็น คนถูกหลอก (ละไว้)
คนไทย  (มกจ) เป็น คนลืมง่าย
ดังนั้น คนไทย  (มกจ) เป็น คนถูกหลอก

 

36. คนสอบผ่าน  (กจ) เป็น คนเรียนรู้เรื่อง (ละไว้)
ผม  (กจ) ไม่เป็น คนเรียนรู้เรื่อง
ดังนั้น ผม  (กจ) ไม่เป็น คนสอบผ่าน

 

37. ผู้ชาย  (กจ) เป็น คนเจ้าชู้ (ละไว้)
เขา  (กจ) เป็น ผู้ชาย
ดังนั้น เขา  (กจ) เป็น คนเจ้าชู้

 

38. ผู้มี EQ ต่ำ  (กจ) ไม่เป็น ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต (ละไว้)
คนมี IQ สูง  (มกจ) เป็น ผู้มี EQต่ำ
ดังนั้น คนมี IQ สูง  (มกจ) ไม่เป็น ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต (กจ) ไม่เป็น ผู้มี EQ ต่ำ (ละไว้)
คนมี IQ สูง  (มกจ) เป็น ผู้มี EQต่ำ
ดังนั้น คนมี IQ สูง  (มกจ)ไม่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

39. ดารา  (กจ) เป็น ผู้ที่ทุกคนรู้จัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (มกจ) เป็น ดารา
ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (มกจ) เป็นผู้ที่ทุกคนรู้จัก (ละไว้)

ดารา  (กจ) เป็น ผู้ที่ทุกคนรู้จัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (มกจ) เป็น ดารา
ดังนั้น ผู้ที่ทุกคนรู้จัก  (มกจ) เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ละไว้)

 

40. สิ่งที่หวานชื่นใจ  (กจ) เป็น สิ่งที่เด็กๆชอบ (ละไว้)
ไอศกรีม  (กจ) เป็น สิ่งที่หวานชื่นใจ
ดังนั้น ไอศกรีม  (กจ) เป็น สิ่งที่เด็กๆชอบ


 

เฉลยแบบฝึกหัดการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. C 2. D 3. A 4. D 5. A 6. ถูกทั้ง A และ B 7. D 8. A 9. A 10. C

11. A 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. C 18. A 19. D 20. B

21. D 22. D 23. B 24. A 25. C  26. D 27. ถูกทั้ง A และ B 28. B 29. C 30. D

หมายเหตุ : ขอบคุณสำหรับข้อมูลบางส่วนจาก ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์ (http://tulip.bu.ac.th/~pakul.a)

ขอให้โชคดีในการสอบ
สวัสดีครับ

คะนอง ปาลิภัทรางกูร
http://tulip.bu.ac.th/~kanong.p